Vadlīnijas tīrīšanas darbu veikšanai ar veselības aprūpi nesaistītas telpās, kur apstiprināts COVID-19 gadījums(i)