Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

 

Jebkura uzņēmuma darbības gaitā pastāv risks, ka nejauši, bez ļaunā nodoma vai darbinieku neuzmanības dēļ var tikt nodarīts materiālais zaudējums vai fiziskais kaitējums citām personām vai īpašumam. Saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu, par to ir atbildīgs uzņēmums- pakalpojuma sniedzējs. Lai pasargātu mūsu klientus no tādām nepatīkamām nejaušībām un pēc iespējas ātrāk atlīdzināt neparedzētos izdevumus SIA BCS ir noformēta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz 200 000 EUR.